Categorieën
Carrière en Werk

Energie is overal

Energie is overal

Hoe meer je weet over energie hoe bewuster je er mee omgaat. Het is belangrijk om te weten welke vormen van energie er allemaal zijn en welke invloed ze hebben op het milieu. Energie is namelijk overal. Zeker als je kijkt naar de energiesector en transportsector is deze term een grote factor. Meer en meer wordt er gekeken naar hoe men op een groene manier energie opwekken kan. Om het milieu te besparen van nog meer uitstootgassen wordt er bijvoorbeeld ingezet op duurzame energiebronnen.

De verschuiving binnen de wereld van energie

De afgelopen tijd speelt de duurzame manier van energie winnen een steeds grotere rol in de samenleving. Waar nog steeds de grote meerderheid van de verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen functioneert moet dat volgens richtlijnen fors afnemen. Om oplossingen te zoeken wordt er gekeken naar manieren van klimaatvriendelijke energie. Rond de jaren 1900 werd dit al ingezet om de machines in die tijd te laten functioneren. De reden hiervoor zal wellicht meer de functionaliteit zijn en niet per se de milieuvriendelijkheid maar toch was het een goed begin. Op een gegeven ogenblik werden de fossiele brandstoffen toen gevonden en vanaf dat moment werden die massaal in gebruik genomen. Nu de gevolgen hiervan steeds zichtbaarder worden en de bronnen steeds schaarser, focust men zich de laatste tientallen jaren weer op het winnen van groene energie.

Duurzame energiebronnen

Energie uit wind, water, zon of restwarmte van de industrie zijn mooie voorbeelden van bronnen die goed zijn voor het milieu. Tijdens de productie van de middelen die hiervoor nodig zijn wordt een minimale uitstoot bereikt, die door het inzetten van de middelen al snel weer wordt terugverdiend. Denk aan windmolens, waterraderen en zonnepanelen. Deze zijn steds meer zichtbaar in de omgeving.

Energie waar je het nodig hebt

Ook middels biologische brandstoffen wordt energie zo groen mogelijk gemaakt. De energiesector is bijvoorbeeld bekend van haar aggregaten en generatoren. Dikwijls functioneren deze op een verbrandingsmotor die aangedreven wordt door diesel. Maar meer en meer worden hier groenere oplossingen voor bedacht. Bijvoorbeeld een generator die geheel werkt op een aangesloten accu of zo’n zelfde idee waar zelfs nog zonnepanelen op zijn gemonteerd. En wat dacht je van verbrandingsmotoren die op biologische brandstoffen zoals HVO functioneren? Energie is overal en waar je het maar nodig hebt. Het is belangrijk dat men bewust is van het gebruik hiervan en vooral van de invloed op het milieu. Het groener de energie hoe prettiger dat is voor het klimaat.