Categorieën
Carrière en Werk

Energie is overal

Energie is overal

Hoe meer je weet over energie hoe bewuster je er mee omgaat. Het is belangrijk om te weten welke vormen van energie er allemaal zijn en welke invloed ze hebben op het milieu. Energie is namelijk overal. Zeker als je kijkt naar de energiesector en transportsector is deze term een grote factor. Meer en meer wordt er gekeken naar hoe men op een groene manier energie opwekken kan. Om het milieu te besparen van nog meer uitstootgassen wordt er bijvoorbeeld ingezet op duurzame energiebronnen.

De verschuiving binnen de wereld van energie

De afgelopen tijd speelt de duurzame manier van energie winnen een steeds grotere rol in de samenleving. Waar nog steeds de grote meerderheid van de verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen functioneert moet dat volgens richtlijnen fors afnemen. Om oplossingen te zoeken wordt er gekeken naar manieren van klimaatvriendelijke energie. Rond de jaren 1900 werd dit al ingezet om de machines in die tijd te laten functioneren. De reden hiervoor zal wellicht meer de functionaliteit zijn en niet per se de milieuvriendelijkheid maar toch was het een goed begin. Op een gegeven ogenblik werden de fossiele brandstoffen toen gevonden en vanaf dat moment werden die massaal in gebruik genomen. Nu de gevolgen hiervan steeds zichtbaarder worden en de bronnen steeds schaarser, focust men zich de laatste tientallen jaren weer op het winnen van groene energie.

Duurzame energiebronnen

Energie uit wind, water, zon of restwarmte van de industrie zijn mooie voorbeelden van bronnen die goed zijn voor het milieu. Tijdens de productie van de middelen die hiervoor nodig zijn wordt een minimale uitstoot bereikt, die door het inzetten van de middelen al snel weer wordt terugverdiend. Denk aan windmolens, waterraderen en zonnepanelen. Deze zijn steds meer zichtbaar in de omgeving.

Energie waar je het nodig hebt

Ook middels biologische brandstoffen wordt energie zo groen mogelijk gemaakt. De energiesector is bijvoorbeeld bekend van haar aggregaten en generatoren. Dikwijls functioneren deze op een verbrandingsmotor die aangedreven wordt door diesel. Maar meer en meer worden hier groenere oplossingen voor bedacht. Bijvoorbeeld een generator die geheel werkt op een aangesloten accu of zo’n zelfde idee waar zelfs nog zonnepanelen op zijn gemonteerd. En wat dacht je van verbrandingsmotoren die op biologische brandstoffen zoals HVO functioneren? Energie is overal en waar je het maar nodig hebt. Het is belangrijk dat men bewust is van het gebruik hiervan en vooral van de invloed op het milieu. Het groener de energie hoe prettiger dat is voor het klimaat.

Categorieën
Carrière en Werk

Energie is de toekomst

Energie is een onwijs belangrijk onderwerp om je in te verdiepen. Het is namelijk overal en het heeft veel effect op de leefomgeving. Er zijn vele soorten mogelijkheden als je kijkt naar het inzetten van energie. Dit zie je vooral terug in de bepaalde sectoren. Denk bijvoorbeeld maar aan de energiesector. Hier wordt ingezet op het gebruiken van aggregaten om bepaalde zaken van stroom te voorzien, zoals alle apparatuur op een outdoor evenement of de matrixborden boven de snelweg. Natuurlijk speelt ook de transportsector een grote rol in de wereld van energie. Er zijn vele auto’s dagelijks op de wegen te vinden en vooral om daar niet nog meer vervuiling te brengen wordt er gekeken naar schonere opties als het gaat om verbrandingsmotoren en de te gebruiken brandstof.

Energie en het klimaat

Energie heeft absoluut invloed op het klimaat. De manier waarop het opwekken van energie gebeurt maakt een groot verschil. De afgelopen tijd werden voornamelijk fossiele brandstoffen gebruikt om energie op te wekken. Deze waren in grote getalen te verkrijgen en daardoor relatief goedkoop. Omdat het hier echter gaat om een fossiele brandstof is deze slecht voor het milieu omdat er schadelijke stoffen vrijkomen bij de verbranding. Omdat deze grondstoffen steeds verder opraken gaat men meer en meer bezig met het zoeken naar alternatieven.

Energie beschikbaar op plekken waar je het wil

Tegenwoordig kun je energie beschikbaar hebben en maken op plekken waar jij dat wilt. Denk dan maar aan generatoren of aggregaten. Dit zijn grote stroompunten die technische apparatuur voorzien van stroom op een plek waar dat zonder aggregaat niet kan gebeuren. Normaal gesproken werkt de verbrandingsmotor van een aggregaat op diesel, maar de energiesector heeft absoluut niet stilgezeten en komt hier en daar met nieuwe oplossingen voor een schoner gebruik van deze apparaten. Denk bijvoorbeeld aan een grote aan te sluiten accu, het gebruik van zonnepanelen of het inzetten van bepaalde schonere biobrandstoffen.

Energie schoon opwekken

In de toekomst moeten we meer en meer letten op het opwekken van schone energie. Dit kan gedaan worden door in te zetten op de transitie van energie. Waar tot op heden nog behoorlijk veel fossiele brandstoffen gebruikt worden bieden vele oplossingen zich tegenwoordig aan. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van energie via zonnepanalen, windmolens, waterturbines of het vervaardigen van biologische brandstoffen via gewassen en restwarmte uit industriële processen. Door meer en meer te focussen op het gebruik van energie werken we allemaal toe naar een schoner klimaat en een prettigere leefomgeving.

Categorieën
Carrière en Werk

Wanneer kiezen voor loopbaanadvies

loopbaanadvies Zwolle

Ontevreden met je werk en toe aan een nieuwe uitdaging, maar je weet niet welke? Of ben je jouw  baan kwijt en toe aan een andere uitdaging? Neem dan contact op met een loopbaanadviseur, zoals loopbaanadvies Zwolle bijvoorbeeld. Deze kan samen met jou bepalen welke baan het beste bij jou past.

Een loopbaanadviseur Zwolle

De drempel om naar een loopbaanadviseur is vaak vrij hoog, waardoor niet veel mensen naar een loopbaanadviseur gaan. Dit terwijl een adviseur wel degelijk iets voor je kan betekenen als het gaat om een toekomst met betrekking tot werk.

Een loopbaanadviseur kan namelijk samen met jou kijken naar wie je bent, wat je nu doet, wat je graag wil en wat je kan. Met het antwoord op deze vragen, kan hij een passend advies geven, waardoor je misschien nu wel een baan kunt vinden waar je voldoening uit krijgt.

Het is uiteraard wel de bedoeling dat jij zelf deze antwoorden gaat geven, het antwoord heb je namelijk zelf. Een loopbaanadviseur begeleidt je alleen met het vinden van de antwoorden op deze vragen.

Hoe zit het met de prijs

Een ander punt dat mensen vaak tegenhoudt om naar loopbaanadvies te vragen is het feit dat de adviseurs vaak erg duur zijn. Je bent namelijk gemiddeld tussen de 60 en 120 euro kwijt. Aangezien veel mensen er geen toegevoegde waarde in zien en het te duur vinden, maken ze er dan ook geen gebruik van. En dat ondanks het feit dat je er in de toekomst wellicht toch de vruchten van kunt plukken.

Veel mensen vragen pas om loopbaanadvies als ze zijn ontslagen of ontevreden zijn over hun werk, maar niet goed weten welke kant ze op moeten gaan. Soms wordt een loopbaanadviseur ook ingeroepen bij een re-integratieproces door de werkgever in de hoop dat ze het werk voor de werknemer weer wat aantrekkelijker kunnen maken.

Kortom, het aanvragen van loopbaanadvies kan zeker zijn vruchten afwerpen, ondanks dat meestal wat geld kost. Toch moet de kracht van een loopbaanadviseur niet onderschat worden en is het zeker aan te raden om ook eens een adviseur te benaderen als je overweegt om een andere stap te zetten in je carrière. Er zijn je al veel mensen voorgegaan die nu meer voldoening uit hun werk halen.